Frames

Frames består av ett Webnet förinstallerat i profiler av rostfritt stål, vilket gör installationen både snabb och enkel.

Som säkerhetsstängsel eller balkongräcken kombinerar Webnet skönhet med effektivitet. Att montera Webnet på plats tar endast några få minuter: ramarna levereras enligt behov med passande hål, ramhållare och klämmor, och skruvas enkelt fast på strukturen.

Webbnet Frames kan beställas i standardutformning och -profiler, eller tillverkas enligt dina behov. Webnets elasticitet gör det exceptionellt väl lämpat för de mest skiftande geometrier. Med möjlighet att färga alla Frame-profiler och Webnet-fyllnader i de flesta färger i RAL Classic-färgpaletten, är valfriheten vad gäller design praktisk taget oändlig!

I trappor ger Webnet Frames både stabilitet och vägledning, såväl som säkerhet när de används som räckesfyllnad. De lämpar sig även som rumsavdelare och som designföremål. De utmärker sig visuellt också som stöd för växter, antingen på fasader eller fristående. Som ett komplement till olika arkitektoniska miljöer kan de användas som avskiljare i flygplats- och domstolsbyggnader, eller erbjuda skydd ovanför glasväggar.

Alla ramar utformas för att passa dina krav, och tillverkas av högvärdigt, rostfritt stål. Liksom alla Webnet-produkter är Webnet Frames godkända för användning som horisontellt och vertikalt fallskydd av DIBt (Deutsche Institut für Bautechnik) med godkännandenummer Z-14,7-557.

Produkter

Webnet Frames Classic

Webnet Frames Classic är tillverkade av rostfria runda stålrör i olika diametrar. Den infästning som håller vajernätet på plats har lindats synligt runt ramen. Denna typ av ram är kostnadseffektiv och stabil, och gör det möjligt att använda praktiskt taget alla sorters former och nät.

Webnet Frames Inviss-R

På Webnet Frames Inviss ligger infästningen dold i skåror i ramprofilen, och syns därför inte. Detta gör ramen mycket elegant och estetiskt tilltalande. Inviss R är ramar med runda rörprofiler.

Webnet Frames Inviss-C

Precis som Inviss R med dold infästning, men Inviss C är ramar med kvadratisk eller rektangulär profil.

Lackerade Frames

Alternativt kan vi leverera Webnet Frames lackerade med en av nyanserna i färgpaletten RAL-Classic.

SundaHus Bedömning

Sundahus miljödata bedömning logo

Miljö- och hälsopåverkan

Vi tar miljö- och hälsopåverkan på största allvar. I undersökning från SundaHus där en bedömning baseras på olika egenskaper och delas in i flera olika klasser, D, C-, C+, B eller A, där A är högst betyg. Jakob Rope Systems Webnet Frame erhåller högsta betyg – A

Kravet för produkter som bedömns som A är att de:

  • Ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.)
  • Inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet
  • Inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
  • Ger minimalt bidrag till smogbildning
  • Inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden)
  • Ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen
  • Har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper)
  • Inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk
  • Inte har för låg transparens kring innehållet i produkten

Inspiration

jakob-rope-systems-reference-railing-infill-webnet-switzerland-grindelwald-first-cliff-walk-09
csm_jakob-rope-systems-reference-green-solutions-unterer-bruehl-stgallen-07_49d30703d3
csm_jakob-rope-systems-reference-green-solutions-webnet-waterloo-facade-greening-09_de8d8d1ec3
csm_jakob-rope-systems-reference-green-solutions-webnet-waterloo-facade-greening-09_de8d8d1ec3 - copy
csm_jakob-rope-systems-reference-webnet-designers-saturday-langenthal-16_b007875a51 - copy - copy
csm_jakob-rope-systems-references-moh-basel-02_d294d2e67b
csm_jakob-rope-systems-reference-webnet-designers-saturday-langenthal-16_b007875a51
csm_jakob-rope-systems-reference-webnet-designers-saturday-langenthal-16_b007875a51 - copy
csm_jakob-rope-systems-reference-protection-safety-webnet-austria-stgallenkirch-hotel-base-montafon-02_f20f7a106d
csm_jakob-rope-systems-reference-protection-safety-webnet-austria-stgallenkirch-hotel-base-montafon-02_f20f7a106d - copy
jakob-rope-systems-reference-railing-infill-webnet-switzerland-grindelwald-first-cliff-walk-09
csm_jakob-rope-systems-reference-green-solutions-unterer-bruehl-stgallen-07_49d30703d3
csm_jakob-rope-systems-reference-green-solutions-webnet-waterloo-facade-greening-09_de8d8d1ec3
csm_jakob-rope-systems-reference-green-solutions-webnet-waterloo-facade-greening-09_de8d8d1ec3 - copy
csm_jakob-rope-systems-reference-webnet-designers-saturday-langenthal-16_b007875a51 - copy - copy
csm_jakob-rope-systems-references-moh-basel-02_d294d2e67b
csm_jakob-rope-systems-reference-webnet-designers-saturday-langenthal-16_b007875a51
csm_jakob-rope-systems-reference-webnet-designers-saturday-langenthal-16_b007875a51 - copy
csm_jakob-rope-systems-reference-protection-safety-webnet-austria-stgallenkirch-hotel-base-montafon-02_f20f7a106d
csm_jakob-rope-systems-reference-protection-safety-webnet-austria-stgallenkirch-hotel-base-montafon-02_f20f7a106d - copy
previous arrow
next arrow

Downloads

x
Kontakt sidoformulär

Kontaktformulär

Maximal filstorlek: 256 MB
Leo

Leo Häggström

VD

070-193 79 15

leo@x-line.se

Leo

Peder Wallmark

Försäljning

070-680 59 05

peder@x-line.se

Jens

Jens Wallmark

Kalkyl & teknisk expertis

070-566 64 55

jens@x-line.se

Kontaktformulär